+48 505 691 636 hi-vib@hi-vib.com

Diagnostyka maszyn

W eksploatacji maszyn wirnikowych diagnostyka wibroakustyczna jest idealnym, narzędziem oceny stanu technicznego i identyfikacji źródeł sił dynamicznych. Diagnostyka ogranicza koszty eksploatacji poprzez umożliwianie celowego zaplanowania remontu i zapobieżenie pogłębianiu się zaistniałych usterek technicznych dzięki ich wczesnemu i trafnemu rozpoznaniu.

Dzięki diagnostyce opartej na wieloaspektowej analizie widm Fouriera, analizie widm przyspieszeń, prędkości i przemieszczeń drgań,oraz poprawnemu powiązaniu częstotliwości wibracji z kinematyką i budową poszczególnych części maszyny, możliwe jest wykrycie i poprawne zidentyfikowanie usterki technicznej. Ta metoda wykrywa między innymi uszkodzenia uzębień kół zębatych, uszkodzenia łożysk tocznych, niewspółosiowość sprzęgieł, kawitacja, czy też niewyrównoważenie dynamiczne wirnika lub uszkodzenie elektryczne.

Diagnostyka pozwala rozpoznać i wyeliminować przyczyny zbyt częstych awarii lub źródła podwyższonych wibracji problematycznych urządzeń, pomagając w zredukowaniu kosztów remontów i wydłużeniu czasu pracy.