+48 505 691 636 hi-vib@hi-vib.com

Nadzór diagnostyczny

Systematyczny nadzór dużej ilości maszyn, dzięki użyciu statystycznych metod oceny stanu, pozwala na znaczne ograniczenie kosztów diagnostyki. Pomiary wibroakustyczne wykonywane regularnie na dużych ilościach urządzeń pozwalają na rozproszenie dużej części kosztów poprzez uproszczenie zestawu pomiarów koniecznych do utrzymania wysokiej jakości usługi, uproszczenie raportów i w konsekwencji zwiększenie korzyści klienta.

Kontrola stabilności najważniejszych cech sygnałów drganiowych maszyn – krzywej życia maszyny, umożliwia wczesne wykrycie problemów technicznych. Uwaga służb serwisowych skupiana jest na urządzeniach o dużym prawdopodobieństwie zbliżania się awarii; zużytych lub uszkodzonych. Taki, oparty na diagnostyce, system pozwala uniknąć globalnych przeglądów i niepotrzebnych remontów czy czynności obsługowych, koncentrując działania działu utrzymania ruchu w najbardziej wymagających tego obszarach.

Hi Vib podejmuje się realizacji projektów wdrożeń diagnostyki, począwszy od sporządzenia listy maszyn krytycznych poprzez wybór odpowiedniego sprzętu pomiarowego, po stworzenie inteligentnych baz danych, a następnie regularną realizację procesu pomiarów, analizę wyników i tworzenie szczegółowych raportów o stanie urządzeń.