+48 505 691 636 hi-vib@hi-vib.com

Wyważanie wirników maszyn

Wyważanie wirników maszyn w łożyskach własnych jest najlepszą metodą na pozbycie się niewyrównoważenia dynamicznego i związanych z nim drgań. Nieuniknione błędy montażu, nierównomierna erozja wirnika oraz jego odkształcenia na skutek zużycia podczas pracy są przyczyną powstania wirującej siły, która wzbudzając wibracje przeciąża łożyska i przyspiesza proces kumulacji naprężeń zmęczeniowych w narażonych na obciążenia elementach maszyny. Zagraża to przedwczesnym zużyciem lub uszkodzeniem urządzenia.

Wyważanie maszyny w łożyskach własnych jest technicznie najwłaściwszym rozwiązaniem problemu wyważania, wirnik jest wyważany w rzeczywistych warunkach, z zamontowanymi na nim wszystkimi wirującymi elementami takimi jak kompletne sprzęgło, wpusty, koło pasowe, lub pierścienie zabezpieczające.

Wyważanie w łożyskach własnych nie wymaga demontażu ani transportu wirnika i w większości przypadków może być wykonane sprawnie w krótkim czasie podczas zaplanowanego wcześniej postoju urządzenia.