+48 505 691 636 hi-vib@hi-vib.com

Rozwiązania dla firm

Kontroluj maszyny w oparciu o ich rzeczywistą kondycję

Działalność naszej firmy koncentrujemy na monitoringu całego cyklu życia maszyny, od rozruchu do remontu (wymiany całej maszyny).

Cykla życia maszyny
 1. FAZA NIEMOWLĘCIA
  1. rozruch maszyny: oceniamy jakość montażu oraz poprawność funkcjonowania maszyny na podstawie aktualnych norm
  2. docieranie: identyfikujemy nominalne parametry maszyny, a zatem wyznaczamy jej stan zero
 2. FAZA WŁAŚCIWEJ EKSPLOATACJI
  1. praca bezusterkowa: kontrolujemy wszystkie parametry eksploatacyjne maszyny (hałas, drgania, kawitacja, stan łożysk, stan zazębienia, obciążenie, itp.) dzięki czemu bezzwłocznie lokalizujemy ewentualne problemy
  2. zakłócenia: analizujemy i eliminujemy nieprawidłowości (niewyważenie wirnika, błędy osiowania, błędy geometrii, brak smarowania, zanim wyrządzą większe straty)
 3. FAZA ZUŻYCIA
  1. próg pracy bezawaryjnej: rozpoznajemy początek postępującej degradacji maszyny oraz informujemy o konieczności uwzględnienia jej stanu w planowaniu produkcji i strategii konserwacji, co wpływa na optymalizację jej wydajności
  2. wzmożona degradacja: określamy termin remontu
  3. remont lub likwidacja: zapewniamy, że maszyna została wyeksploatowana w najbardziej optymalny sposób – minimum kosztów oraz maksimum pracy bezawaryjnej

Sprawdzone metody diagnostyki

 • realizujemy systematyczne pomiary (1x/msc) i diagnostykę maszyn opartą na analizie widm drgań
 • nadzorujemy i oceniamy stabilność parametrów charakterystycznych maszyny w czasie przedstawiając je na krzywej życia
 • szczegółowej analizie poddajemy głównie:
  • stan łożysk tocznych i ślizgowych (luzy, stan bieżni zewnętrznej/ wewnętrznej, stan koszyka, stan elementów tocznych, stopień przesmarowania, zabrudzenie)
  • stan wirników (niewyważenie, kolizje, odkształcenia
  • stan silników elektrycznych (stan uzwojeń, stan wirników, stan, łożysk, asymetrie pola)
  • stan sprzęgieł (uszkodzenia, niewyosiowanie)
  • stan przekładni pasowych (naprężenie pasów i ustawienie kół)
  • san uzębienia w przekładniach